JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

I. Wpłata za zakupiony towar

Wpłat na łączną kwotę: cena publikacji + koszt przesyłki prosimy dokonywać na wskazane poniżej konto:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko

Bank Gospodarstwa Krajowego
69 1130 1017 0020 1468 1620 0001

II. Dostawa

Wysyłka zamówionego towaru zostanie zrealizowana w ciągu 2 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie CRP.

Dostawy towarów zakupionych w naszym sklepie realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie paczki pocztowej lub listu poleconego, oraz firmy kurierskiej DPD.
W przypadku wybrania Odbioru osobistego zamówione produkty należy odebrać w ciągu 7 dni w sklepie stacjonarnym. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym CRP od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00

III. Zwroty

Zgodnie z obowiązującym prawem Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przesyłki, bez podania przyczyny. Produkt nie może posiadać śladów użytkowania, musi się znajdować w oryginalnym opakowaniu oraz nie może być uszkodzony. Koszty odesłania towaru ponosi Klient.
Aby skutecznie zwrócić zakupione produkty należy:
 1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia przesyłki poinformować obsługę sklepu o odstapieniu od umowy sprzedaży w formie pisemnej listownie lub e-mailem. Informacja musi zawierać: Dane kupującego, numer zamówienia, numer faktury, nazwę produktu, w przypadku częściowej rezygnacji z zamówienia należy podać pozycję z faktury
 2. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym klient odstąpił od umowy, należy zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem zwrotu.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanych produktów dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient.
 4. Koszt odesłania produktu do sprzedawcy ponosi klient.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwracane produkty nalezy przesłac na adres:
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsku

Z dopiskiem: "Zwrot ze sklepu internetowego"

Wzór formularza zwrotu dostępny jest tutaj

Wydawnictwo


30,00zł
Język strony
Polski English