JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Kwartalnik Rzeźby „Orońsko” nr 2/2024 – Między sztuką a naturą

„Kolor zielony ma wiele odcieni, oczywiście jest symbolem ekologów, ale także rolników oraz nadziei. Tej ostatniej jest coraz mniej, można powiedzieć, że przyszłość zieleni na błękitnej planecie maluje się w czarnych barwach”. Tymi słowami rozpoczyna swój esej Maciej Aleksandrowicz – redaktor naczelny Kwartalnika Rzeźby „Orońsko” – by w kolejnych zdaniach skłonić nas do refleksji na temat relacji między sztuką a naturą: „Realny kryzys klimatyczny od lat zajmuje ważne miejsce w polu zainteresowania sztuki. Wciąż wiele młodych osób zaczyna walkę o poprawę zachwianej biorównowagi przez sztukę, lecz jest kilka problemów związanych z tym ruchem. Nie kwestionuję powodów […], lecz niektóre metody. Silny skręt sztuki w kierunku aktywizmu niesie konsekwencje utarty jej autonomii i samodzielnego języka. Sztuka staje się narzędziem działań społecznych, w tym politycznych, w stereotypowych formach wypowiedzi”.

Zachęcamy do lektury!

POWRÓT DO NATURY

Katarzyna Trzeciak – Plastyczność sztuki plastiku. Ekologiczne truizmy i ich artystyczne komplikacje

Jan Matusewicz – Zielony paradygmat. Uwagi o sztuce wobec antropocenu

Stanisław Małecki – Co po apokalipsie?

BIO-ART / ECO-QUEER

Michalina Sablik – Zielarki. Teresa Murak i jej córy

Romuald Demidenko – Przywrócić widok. O pracach Kingi Kiełczyńskiej

Agnieszka Maria Wasieczko – Bio-art a praktyki artystyczne Karoliny Żyniewicz

Marta Wódz – Roślina-sojuszniczka. Flora, kobiecość i polityka w projektach Wendy Morris

MIĘDZY SZTUKĄ A NATURĄ

Józefina Chętko – Związki syntetyczne

Joanna Kiliszek – Efemeryczny radykalizm [Ilka Raupach]

Zosia Żezmer – Bio-sztuka. Refleksje na temat pojęcia „natura”

Ewa Izabela Nowak – Andy Goldworsthy

EKOWANDALIZM

Marta Wróblewska – Sztuka jako narzędzie ekologicznego nacisku

ROZMOWY

Odkrywanie odkrytego. Z Lauren Shapiro rozmawia Jacek J. Kolasiński

Nauka – sztuka – bio-art. Z prof. Joanną Hoffmann-Dietrich rozmawia Rafał Boettner-Łubowski