JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Kwartalnik Rzeźby „Orońsko” nr 2 / 2023

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Kwartalnika Rzeźby „Orońsko” – SZTUKA NA PERYFERIACH. W tematykę aktualnego wydania, jak zawsze, wprowadza nas redaktor naczelny Maciej Aleksandrowicz: „Tytułowe problemy, które zajęły autorów kwartalnika wymagają kilku ważnych objaśnień. Pojęcia „peryferie” oraz „centra” oraz ich pochodne są używane niemal każdego dnia, robimy to tak często, że już ich nie zauważamy. Stanowią one ważną ramę odniesienia dla naszych codziennych wyborów oraz kreślą strukturę ważnych zjawisk społecznych”.

Zachęcamy do studiowania tekstów, poniżej zawartość numeru:

INICJATYWY ODDOLNE

Agata Cieślak – Do centrum jest nam bliżej

Agnieszka Maria Wasieczko – Niezależna scena artystyczna w Gdańsku. Działalność inicjatyw oddolnych na przykładzie Kolonii Artystów oraz Instytutu Cybernetyki Sztuki

NA PERYFERIACH SZTUKI

Monika Rydiger – Ogródek, farma, willa. O potencjale miejsc nieoczywistych

Jacek Jagielski, Dorota Grubba-Thiede – „Zawsze zaczynałem od miejsca”. Krzysztof Mazur w polu sztuki alternatywnej

Janusz Bałdyga – Pigmalion na peryferiach. Rzecz o Brygadzie Pigmaliona Wiesława Koronowskiego

CENTRUM I PERYFERIE

Michalina Sablik – Lublin jako centrum, Lublin jako peryferie na mapie sztuki performansu

Ewa Izabela Nowak – 100 metrów od centrum świata. Czyli jak tworzymy podziały na peryferie i centrum

Marta Wróblewska – Zagospodarowując pustkę

FENOMEN KSZTAŁTOWANY NA PERYFERIACH

Stanisław Małecki – Przestrzenny obiekt tekstylny jako fenomen kształtowany na peryferiach świata sztuki

Marta Marsicka – Radykalne włókna. Magdalena Abakanowicz w TATE

TEKST W POLU SZTUKI

Romuald Demidenko – Słowo, język, podmiotowość

ROZWAŻANIA

Joanna Kiliszek – Alterglobalizm i wielokierunkowa pamięć. O recepcji sztuki środkowo-wschodnioeuropejskiej

RECENZJA

Dotykanie niemożności jej dotknięcia. Recenzja książki Iwony Lorenc „O sztuce na Titanicu. Rozmowy ze Sławomirem Marcem”