JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Monika Weiss. Nirbhaya

Monika Weiss. Nirbhaya

Griselda Pollock at al.

Orońsko 2021

Centrum Rzeźby Polskiej 2021

Objętość 172 s., format 235 x 286 mm, język polski i angielski, cena 50 zł

 

Nirbhaya to projekt wybitnej polsko-amerykańskiej artystki Moniki Weiss,  pomnik poświęcony ofiarom przemocy zadedykowany Jyoti Singh. Bezpośrednią inspiracją dla projektu stały się India Gate w New Delhi i Arc de triomphe w Paryżu. Jest to odpowiedź autorki na symbolikę pomników poświęconych bohaterstwu uczestników wojny, jej sprzeciw wobec ich statusu. Weiss kładzie łuk na ziemi i redukuje jego skalę do rozmiarów kamiennego sarkofagu wypełnionego wodą i ruchomym obrazem, w pobliżu którego znajduje się instalacja dźwiękowa. Kontekst dla projektu Nirbhaya tworzą dwa rodzaje ucisku – kolonialny ucisk miast i przemoc wobec kobiet, choć, jak sugeruje artystka, Nirbhaya pełni także funkcję miejsca odrodzenia, refleksji i zachowania żywej pamięci.

Katalog towarzyszący najnowszemu projektowi artystki zawiera teksty wybitnych krytyków i historyków sztuki: Griseldy Pollock, Marka McDonalda, Kalliopi Minioudaki, Meeny Alexander, Buzza Spectora, Weroniki Elertowskiej , Katarzyny Falęckiej, Eulalii Domanowskiej oraz wstęp Macieja Aleksandrowicza.

Redaktorzy: Halina Gajewska, Barry Keane

Tłumaczenie: Izabela Suchan

Projekt publikacji: Irina Pavlova

Sfinansowano dzięki wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Monika Weiss. Nirbhaya

Griselda Pollock i in.

Publisher: The Centre of Polish Sculpture, 2021

Volume 172 pages, format 235 x 286 mm, language: polish and english, price: 50 PLN

Nirbhaya is a project by prominent Polish-American artist Monika Weiss. A memorial dedicated to victims of everyday violence, Nirbhaya is named after Jyoti Singh. The work will be a permanent part of the park and collection of the Centre of Polish Sculpture in Orońsko. Funds are being raised currently for its completion.

India Gate in New Delhi and l’Arc de Triomphe in Paris became the direct inspiration for the project. The artist’s response to the symbolism of these monuments devoted to the heroism of war participants is her opposition to their status. Weiss lays the arch on the ground and reduces its scale to the size of a stone sarcophagus filled with water and moving image, with a sound environment located nearby. The context for Nirbhaya project is formed by two types of oppression – colonial oppression of cities and violence against women, although, as the artist suggests, Nirbhaya also functions as a site of rebirth, reflection and the preservation of living memory.

The catalog accompanying the artist's latest project includes texts by eminent art critics and historians: Griselda Pollock, Mark McDonald, Kalliopi Minioudaki, Meena Alexander, Buzz Spector, Weronika Elertowska, Katarzyna Falęcka, Eulalia Domanowska, and an introduction by Maciej Aleksandrowicz.

Editors: Halina Gajewska, Barry Keane

Translation: Izabela Suchan

Publication design: Irina Pavlova

Financed with the support of the Embassy of the United States of America in Warsaw and the Ministry of Culture, National Heritage and Sports.