JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Rzeźba dzisiaj IV: ANTY-pomnik: nietradycyjne formy upamiętniania

Pod redakcją Eulalii Domanowskiej, Marty Smolińskiej

Format 160 x 240 mm, objętość 416 s.

Cena 40 zł

Teksty zgromadzone w niniejszym tomie, autorstwa teoretyczek i teoretyków, kuratorek i kuratorów, artystek i artystów, są próbą odpowiedzi na pytania związane z pomnikiem i antypomnikiem. Uczestnicy konferencji, która odbyła się w Orońsku starali się ustosunkować do postawionych przed nimi zagadnień: Jakie formy upamiętniania są adekwatne do współczesnej mentalności odbiorców żyjących w epoce postmedialnej, zdominowanej przez rzeczywistość wirtualną? Jakie antypomniki są zdolne upamiętniać wybrane wydarzenia w czasach kryzysów i migracji? Czy antypomnik może funkcjonować w przestrzeni wirtualnej? Jakie wydarzenia najczęściej podlegają upamiętnianiu przez antypomniki? Czy od czasów pierwszych dzieł Jochena Gerza ustalił się już kanon antypomników? W jaki sposób antypomnik staje się procesualny i interaktywny? Antypomniki a kontekst polityczno-historyczny? Jaką rolę antypomnik przypisuje odbiorcom?

Wydawnictwo w polskiej i angielskiej wersji językowej.