JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy Akademickiej. Orońsko 2015

format 170 × 240 mm, objętość – 216 stron, oprawa miękka, cena 30,- zł
publikacja w języku polskim i angielskim

Wiosną i jesienią 2015 roku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku gościło studentów, absolwentów i doktorantów, którzy pod okiem swoich profesorów tworzyli prace w ramach Ogólnopolskiej Płaszczyzny Współpracy Akademickiej. Projekt realizowany przez CRP i polskie uczelnie artystyczne „daje młodym twórcom możliwość pracy nad wybranym aktualnym problemem sztuki w dialogu z kolegami z innych ośrodków, a także we współpracy z teoretykami i krytykami sztuki, którzy pomagają im refleksją intelektualną i analityczną” (E. Domanowska). W pierwszej edycji programu uczestniczyły cztery uczelnie: Uniwersytet Artystyczny z Poznania, Akademie Sztuk Pięknych z Warszawy, Gdańska i Krakowa. Efekty działań artystów zobaczyć można w przygotowanej przez Centrum publikacji. Wydawnictwo zawiera teksty krytyczne: Eulalii Domanowskiej, Marty Smolińskiej, Sławomira Marca, Małgorzaty Jankowskiej, Piotra Winskowskiego oraz Łukasza Guzka. W części katalogowej zamieszczono fotografie zrealizowanych podczas pobytu w Orońsku prac oraz wypowiedzi ich twórców.

Manufacturers


30,00zł
Languages
Polski English