JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Kwartalnik Rzeźby OROŃSKO nr 3/2012

 

Wystawy CRP: Pomnik Smoleński – prezentacja nagrodzonych prac konkursowych wraz z werdyktem Sądu Konkursowego; Rzeźbiarz Adam Procki – o wystawie nestora polskiej rzeźby pisze Maciej Szańkowski; Wymiary niepełnosprawności. Marcin Berdyszak – wystawę poznańskiego twórcy w Galerii „Oranżeria” omawia Marta Smolińska; Rewitalizacja „prawie” niemożliwa. Wojciech Zasadni – aspekty twórczości artysty analizuje Romuald K. Bochyński; Genesis jako wszystko. Sławomir Marzec – tekst odautorski; Cmentarz – obsesje. Światło i ciemność. Uwe Schloen – ekspozycję w Galerii „Kaplica” omawia Mariusz Knorowski; Ustawka Tomka Kulki – o porcelanowych figurkach młodego twórcy pisze Michał Fopp; Dzień, zmierzch i noc. Rzeźby Igora Mitoraja w Agrigento – fotograficzne spotkanie z pracami artysty omawia Anna Bińkowska
Wydarzenia w Polsce: Gdzie można znaleźć sztukę? Wszędzie! – o niezwykle interesującej wystawie w warszawskiej Zachęcie pisze Anna Szary-Cioczek; Przedmioty prawdziwego zaangażowania, czyli nowa sztuka narodowa – najnowszy projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przybliża Sebastian Cichocki; Klaser ze znaczkami – ekspozycję w krakowskim MOCAK-u omawia Ewa Małgorzata Tatar
Rozmowy: Skandujące masy, narodowe ambicje i piękne stadiony – niemiecki architekt Volkwin Marg w rozmowie z Urszulą Usakowską-Wolff
Wydarzenia na świecie:Wejście smoka”: Dialog z cesarzem Qin – ekspansję chińskiej sztuki analizuje Agnieszka Jankowska-Marzec; Zaparkowane rzeźby – o wystawie na londyńskim parkingu pisze Waldemar Pranckiewicz
Sylwetki: Denise René – życie i działalność słynnej marszandki omawia Ewa Izabela Nowak; Mieczysław Welter – mistrz portretu – o twórczości artysty pisze Mieczysław Szewczuk
Rozważania: Klasycznie i nowocześnie. Muzea bez kurzu, cz. VIII – kolejne muzea odkrywa Eulalia Domanowska; Kompozycja elementów zmiennych. O elbląskiej realizacji Adama Marczyńskiego – dzieło artysty opisuje Marek Maksymczak i na koniec rozważania o sztuce Sławomira Marca