JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Seminaria Orońskie, t. VI

 

ANTONI RZĄSA. LOS CZŁOWIEKA
Rozważania wokół problemu duchowości w sztuce
Orońsko 2008, format 170 x 230 mm, stron 92, cena 15 zł
 
Niniejszy tom „Seminariów Orońskich” jest próbą zmierzenia się z problemem duchowości. We wstępie dyrektor artystyczny CRP, Mariusz Knorowski, pisze: Podejmując (…) ambitne zadanie rozpoznania obszarów duchowości w sztuce, nie wytyczaliśmy arbitralnie terytorium jej występowania. Nie ograniczyliśmy ram czasowych, jak również znieśliśmy podział na sztukę wysoką i popularną.Wszystkie mające pojawić się w trakcie egzegezy przykłady, miały być z założenia równoprawne i równorzędne, podobnie jak fundamentalne założenie, że treść pojęcia „duchowość” poddaje się konceptualizacji na każdym poziomie dyskursu i może być opisana w kategoriach historii sztuki poprzez odwołanie do konkretnych dzieł lub postaw artystycznych. Wyzwanie to potraktowane zostało jako swoisty rekonesans poznawczy, bez wymogów systematyzacji pojęcia, jego możliwych odsłon, czy morfologii, bardziej jako hasło wywoławcze niż merytoryczna wykładnia zjawiska. Pozostawiliśmy to dociekliwości zaproszonych uczestników i ich umiejętnościom narracyjnym.
 
„Seminaria” zawierają teksty: Mariusza Knorowskiego, Marcina Rząsy, Doroty Brajerskiej-Omieczyńskiej, Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Jana Kurka, Kazimierza Piotrowskiego, Małgorzaty Mostek, Grzegorza Godlewskiego, Jerzego Fobera, Szymona Bojki oraz Marka Sobczyka.