JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

ALFABET RZEŹBY, tom 1: A-L

 W roku 2007 rozpoczęliśmy realizację cyklu edukacyjnego Alfabet rzeźby. Jest to projekt dotyczący elementarnych pojęć-haseł funkcjonujących w historii sztuki, łączących się ze sztuką rzeźbiarską, omawianych w porządku alfabetycznym. Głównym celem Alfabetu rzeźby jest prezentacja kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, uzupełnionej obiektami wypożyczonymi ze zbiorów innych polskich muzeów np. Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Obecne na wystawie eksponaty ilustrują poszczególne hasła, tendencje, nazwiska. Obok konkretnych dzieł z kolekcji, wymienione zagadnienia przybliżane są poprzez fotogramy znaczących realizacji ze sztuki światowej oraz komentarz pisany. Dotychczas odbyły się cztery odsłony projektu dotyczące kolejnych liter alfabetu: a, b, c (2007), d, e, f (2008), g, h, i (2009) oraz j, k, l (2010).

Swoistym ukoronowaniem cyklu jest wydawnictwo zatytułowane Alfabet rzeźby, które łączy w całość poszczególne realizacje wystawiennicze. Publikacja ma formę otwartego segregatora, z luźnymi kartami ułożonymi w porządku alfabetycznym (90 kart). Poszczególne pojęcia są ilustrowane za pomocą krótkiego omówienia i fotografii dzieł prezentowanych na wystawie. Atrakcyjna szata graficzna, bogactwo ilustracji i klarowna forma przekazu nie wymagają szczególnej wiedzy w dziedzinie historii sztuki. Z łatwością można użyć poszczególnych kart segregatora podczas codziennych zajęć edukacyjnych prowadzonych np. w szkołach czy ośrodkach kultury. Pierwszy tom Alfabetu rzeźby podsumował cztery edycje projektu (od litery a do l), stanowiące połowę zakładanych w projekcie etapów. Drugi tom zamykający pozostałe litery alfabetu zostanie opublikowany w końcu 2011 roku.
Całość będzie stanowiła prawdziwie akademickie kompendium wiedzy, dotyczące polskiej i światowej sztuki rzeźbiarskiej, podane w czytelnej, atrakcyjnej i łatwo przyswajalnej formie.
 
Autorzy haseł: Mariusz Knorowski, Maria Pajek, Anna Podsiadły, Anna Szary-Cioczek
Wstęp: Mariusz Knorowski
Projekt graficzny, skład: Paweł Osial
Fotografie: Jan Gaworski, inni
Redakcja: Halina Gajewska
Druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Stare Babice
Format A4, kart 90, cena 30,00 zł