JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

OROŃSKIE ŚCIEŻKI

 

PRZEWODNIK PO CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU

Wydawnictwo sumujące wszystkie aspekty funkcjonowania Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Atrakcyjna w formie edytorskiej i niekonwencjonalna w treści merytorycznej nowoczesna publikacja zbiega się z jubileuszem 30-lecia działalności instytucji i półwiecza tradycji rzeźbiarskiej w tym szczególnym miejscu. W sensie ideowym pomyślana jako materialne świadectwo minionych dokonań, a jednocześnie deklaracja ich kontynuacji w zmieniającym się krajobrazie działań kulturotwórczych. Jest to nowoczesne narzędzie promocji miejsca i samej instytucji, z wykorzystaniem atrakcyjnej narracji i bogatego materiału ilustracyjnego. Wydawnictwo dwujęzyczne, eksploatujące różnorodne obszary działalności jest adresowane do możliwie najszerszego kręgu odbiorców: profesjonalistów i amatorów, artystów i zwykłych turystów, stałych rezydentów i debiutantów, którzy tu rozpoczynali swoją drogę twórczą.

Przewodnik został podzielony na kilka rozdziałów-ścieżek omawiających poszczególne zagadnienia działalności. Począwszy od Ścieżki historii, w której znajdzie potwierdzenie wielkość epoki Brandta, poprzez Ścieżkę twórczości, ekspozycji, kolekcji czy instytucji, poruszających tematykę współczesnej aktywności artystów-rzeźbiarzy, na Ścieżce przyrody omawiającej walory krajobrazowe parku kończąc. Bogaty wybór ilustracji pomoże w zidentyfikowaniu najistotniejszych obiektów, a zamieszczone mapki, lokalizujące omawiane ścieżki w konkretnej przestrzeni, ułatwią orientację w terenie.

Historia i sztuka to dwa hasła wielokrotnie przewijające się na kartach tej publikacji, identyfikujące tożsamość miejsca, jego znaczącą przeszłość i potencjał współczesnych możliwości. Dla wydawcy – to niewątpliwe walory, sprzyjające nieustającemu budowaniu prestiżu instytucji, ale także gwarantujące zachowanie jej unikatowego w kulturze polskiej charakteru.

Nie jest to zwykły przewodnik typu turystycznego bedeakera – to nowatorska prezentacja Centrum Rzeźby Polskiej, albumowa opowieść o życiu instytucji, sprzedana w formie modnego kolażu tekstów, ilustracji i elementów graficznych. Trudno byłoby sobie wyobrazić kulminację obchodów jubileuszowych i wejście w nową epokę kultury artystycznej, bez takiego wydawniczego résumé.

Tekst: Monika Bartoszek

Wstęp: Mariusz Knorowski

Fotografie: Jan Gaworski, archiwum CRP, inni

Projekt graficzny, skład: Paweł Osial

Redakcja: Halina Gajewska

Druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Stare Babice

Format 170 x 240 mm, s. 220, cena 30,00 zł

 

Wyprzedane