JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Ursula von Rydingsvard. Tylko sztuka / Nothing but Art has been added to your Cart
Kwartalnik Rzeźby OROŃSKO nr 3-4/2009
  • „na obraz i podobieństwo…” – wystawa Jerzego Fobera
  •  „Like a Rolling Stone”
  •  „ZbignieF” – wystawa Zbigniewa Frączkiewicza w Kielcach
  •  „Anabasis. Rytuały powrotu do domu”
  •  „Niezgrabne przedmioty”
  •  Biennale w Wenecji
  •  Muzea Skandynawii
  •  „Kompozycja drogowskazowa” – elbląska realizacja Jerzego Jarnuszkiewicza
  •  „Pomnik Europa” Tomasza Matusewicza