JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Kwartalnik Rzeźby „Orońsko” nr 1 / 2023

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Kwartalnika Rzeźby „Orońsko”, hasłem przewodnim bieżącego wydania jest RZEŹBA WSZĘDZIE? RZEŹBA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.

Do tematyki numeru wprowadza nas w swoim wstępie Maciej Aleksandrowicz: „Temat pełen wspaniałych osiągnięć, a jednocześnie niewdzięczny i trudny, mam wrażenie, że w deklaracjach uznawany za ważny, lecz dla wygody oceniany jednostronnie, a przez to lekceważony. Droga obok i przez sztukę w przestrzeni wspólnej jest długa i żmudna, nie zawsze prowadzi do sukcesu, czasem donikąd, ale trzeba się w nią wybrać (najlepiej z Kwartalnikiem). Zmienia się kultura i sztuka, inaczej patrzymy na historię, ewoluuje publiczność, sztuka w przestrzeni publicznej jest znakomitym pryzmatem tych procesów”.

Zawartość numeru:

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Katarzyna Trzeciak – Sztuka pewnego złudzenia. O artystycznym pozorowaniu sfery publicznej

Sofia Żezmer – Wyobraźnia publiczności i sztuka w przestrzeni publicznej

RZEŹBA WSZĘDZIE?

Ewa Izabela Nowak – Gdyby opowiedziano mi o Wersalu… Kontrowersje wokół instalacji rzeźby w przestrzeni publicznej

Program sztuki w przestrzeni publicznej w Coral Gables. Z Catherine Cathers oraz dr Carol Damian rozmawia Jacek Kolasiński

POMNIK? ALE JAKI?

Marta Wróblewska – Strategie demonumentalizacji

Małgorzata Lisiecka – Edward Colston śpi z rybami. Obalanie bohaterów imperium

Joanna Kiliszek – Wolność rzucona na szalę. O pomniku Wolności i Jedności w Berlinie

DIALOG W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Monika Rydiger – Wykreować dialog. O paru artystycznych strategiach w przestrzeni publicznej

Jan Matusewicz – Króle, pomniki i króliki

Agata Agatowska – „Rzeźby z przyszłości” w kontekście historycznym miasta Oświęcim. Nowoczesna figuracja w przestrzeni publicznej

POMNIKI EFEMERYCZNE

Dorota Grubba-Thiede – Pomniki efemeryczne i ich działanie. Inicjatywy oddolne